Dansbegrippen
Componeren, Compositie [v-b]

Letterlijk: ordening van de verschillende delen tot een geheel (in dans).

Het aan de hand van vormgevingsprincipes ordenen en structureren van dansmateriaal op zich en in de ruimte, tot een geheel dat reproduceerbaar is.

Compositie is een onderdeel van het subdomein vormgeven in het examenprogramma  CKV 3 Dans.

De choreograaf maakt keuzen op welke uitgangspunten hij zijn compositie baseert,

bijvoorbeeld: ordening van dansbewegingen, de structuur van de opbouw, het verloop, de ordening in de ruimte, de configuratie van de groepsindeling, groepsopstelling, de indeling in tijd, het gebruik van muziek, enz.

Bij compositie kan het gaan om een afgerond dansstuk of om kleinere delen zoals danspassen, dansfrase, danscombinatie, danspatroon.

Het componeren is een technische basis voor het choreograferen.

Bergman 1991; Breukelen; Examenprogramma CKV 3 Dans; Koenen.