Dansbegrippen
Choreologie [b]

Letterlijk betekent choreologie in het Engels: danswetenschap; "de studie en beschrijving van dansbeweging".

Choreologie wordt vaak geassocieerd met het Beneshnotatie-systeem voor dans (en bewegings)notatie, waarvan Rudolf en Joan Benesh de grondleggers zijn, dan met de labanotatie (zie: Laban)

Utrecht 1988; Preston-Dunlop 1995.