Dansbegrippen
Betekenisgeving [d]

Letterlijk: betekenis (in dans) leggen of uit (de dans) laten voortkomen.

Betekenisgeving is een van de domeinen van dans in de verouderde versie kerndoelen dans in de basisvorming. Daar wordt ermee bedoeld: in dans vertalen, dans vertolken, betekenissen in dans van anderen herkennen.

Bergman 1991; Breukelen; Preston-Dunlop 1998.