Dansbegrippen
Beschouwen [b]

Aandachtig bezien.

Een van de domeinen van dans (Basisvorming/VMBO); dit domein houdt in: communiceren over dans, reflecteren op dans, kennis van dansbegrippen en dansgeschiedenis, dans analyseren en duiden.

De inhoud is vergelijkbaar met het domein vaktheorie in CKV 3 Dans

Breukelen; Dale; Herziene kerndoelen basisvorming; Examenprogramma VMBO Dans; Examenprogramma CKV 2, 3.