Dansbegrippen
Belevingswereld

Het geheel van ervaringen van een persoon of een groep.