Dansbegrippen
Artistieke staf [b]

Leider/directeur van een dansgezelschap/dansgroep, die belast is met en verantwoordelijk voor het inhoudelijk c.q. artistiek beleid van betreffend dansgezelschap.

Staat aan het hoofd van de artistieke staf van een dansgezelschap/dansgroep.

In het algemeen: Aanduiding voor de beleidsbepalende functie bij gezelschappen voor uitvoerende kunsten, zoals balletgroepen, orkesten, toneelgezelschappen en dergelijke. Hij/zij bepaalt voor het belangrijkste deel de artistieke gang van zaken, zoals: repertoirekeuze, welke dansers worden geƫngageerd, rolbezetting en dergelijke. De zakelijke en financiƫle verantwoordelijkheid berust bij de zakelijk leider. De artistiek leider en de zakelijk leider vormen samen de directie van een gezelschap. Bij dansgroepen is de artistiek leider veelal (een van) de huischoreograaf (-ven).

Konings; Utrecht 1987.