Dansbegrippen
Akte [b]

In de klassieke ballettraditie een onderverdeling van het dansstuk om een heldere opbouw en ontwikkeling van de handeling mogelijk te maken. Vergelijkbaar met de hoofdstukken in een boek.

Opgekomen in de 18e eeuw. Volgens de toen geldende normen bestond een ballet in ideale vorm uit maximaal 4 actes, terwijl elke acte onderverdeeld mocht worden in maximaal drie scènes (ook wel tableaus of tafereel genoemd).

Westra.