Dansbegrippen
Actief-Receptief [d-b]

Actief: leersituaties waarbij leerlingen 'aan den lijve' dans ervaren.

Receptief: leerlingen komen in aanraking met het dansen van anderen en denken er over na. Dat gebeurt in combinatie met het kijken naar dans, het erover lezen of erover praten aan de hand van gerichte opdrachten.

In het leerproces kan men de zgn. actieve werkvormen onderscheiden van de zgn. receptieve werkvormen. De actieve werkvormen vallen onder de domeinen: dansen, vormgeven en presenteren; de receptieve werkvormen onder het domein beschouwen

Actief : het leren en maken van dansen (ontdekken, improviseren, ontwerpen) en bestaande dans uitvoeren, etc.

Receptief: het bekijken en bespreken van dansfilms of -video's; bezoeken en bespreken van dansvoorstellingen, op school of in het theater; het verzamelen en bespreken van achtergrondinformatie over dans in verschillende culturen, etc.

Bergman 1991.